1% van de verzekerden is goed voor 25% van alle schademeldingen

Uit onderzoek blijkt dat 1% van de verzekerden in Nederland goed is voor 25% van alle schademeldingen. Sommige mensen melden nooit schades en sommige mensen denken dat een schadeverzekering een strippenkaart is. Deze scheve verhouding is verzekeraars een doorn in het oog. Verzekeraars zijn bezig met een situatie te bedenken waarin ‘de vervuiler’ betaalt. Wie veel schades meldt moet ook meer premie betalen.Ludwig Financieel Advies