De Woz waarde van uw woning

De WOZ waarde van uw woning is voor een aantal dingen erg belangrijk. Zo speelt de WOZ waarde een grote rol bij het te betalen belasting bedrag. Tevens is deze WOZ waarde van belang bij het verkoop van uw woning. In deze blog gaan we dieper in op de WOZ waarde. Zo heeft u aan het einde van deze blog meer kennis over de bepaling van de WOZ waarde, welke effecten een hoge en een lage WOZ waarde hebben en hoe je bezwaar kan maken tegen tegen de vastgestelde WOZ waarde.

Bepaling van de WOZ waarde

De WOZ waarde van de woning wordt bepaald door de gemeente. Deze bepaalt als uitvoerder van de WOZ de waarde van alle onroerende zaken binnen de grenzen van de gemeente. Het gaat dan niet alleen om woningen maar ook om bedrijfspanden gronden en andere gebouwen.

De WOZ waarde van uw woning wordt door de gemeente gebaseert op een aantal zaken:

  • De oppervlaktegegevens van de grond
  • Inhoudsgegevens van uw woning
  • De ligging van de woning
  • De verkoopcijfers van omliggende woningen

WOZ waarde voor en nadelen

Zoals in de inleiding vermeld zijn er een aantal zaken die bepaalt worden door de WOZ waarde van de woning. De WOZ waardes zijn de laatste jaren erg hard gestegen door het woningtekort in Nederland. De gemeente met de hardste stijging was gemeente Weesp met een stijging van maar liefst 22 procent. Bloemendaal is de gemeente met de hoogste WOZ waarde namelijk €750.000.

Deze hoge WOZ waarde heeft zowel voor als nadelen voor u. De voor en nadelen zullen we hieronder voor u benoemen.

Voordelen

  • Door een hoge WOZ waarde kan je waarschijnlijk een hogere prijs hanteren bij het verkopen van uw woning. Houdt er echter wel rekening mee dat de WOZ waarde niet gelijk staat aan de marktwaarde van uw woning. Dit komt mede doordat de WOZ waarde een jaar achter loopt.
  • Mocht u een woning hebben zonder Nationale Hypotheek Garantie dan betaald u vaak renteopslag. Deze renteopslag word bepaald door de verhouding tussen de hoogte van de hypotheek en de marktwaarde van uw woning. Wanneer uw WOZ waarde is gestegen valt u mogelijk in een lagere risicoklasse en kan u een lagere hypotheekrente krijgen. Benieuwd naar uw situatie neem contact met ons op via de Ludwig Hypotheken en Verzekeringen contactpagina.

Nadelen

  • Wanneer je een woning bezit betaal je onroerendezaakbelasting. De hoogte hiervan word bepaal aan de hand van de WOZ waarde. De onroerendezaakbelasting is namelijk een percentage van de WOZ waarde. Dus wanneer de WOZ waarde stijgt word uw onroerendezaakbelasting automatisch ook hoger.
  • Door een hogere WOZ waarde stijgt uw eigenwoningforfait ook mee. Deze is tevens gebaseerd op de WOZ waarde van uw huis. U dient dus een hoger percentage af te dragen aan de belasting bij een hogere WOZ waarde.

Bezwaar maken tegen de WOZ waarde

Wanneer u denkt dat de waarde op de uw WOZ beschikking te hoog is dan kan u bezwaar maken met terugwerkende kracht. Denk er echter wel aan dat u alleen bezwaar aan kan tekenen binnen 6 weken na de dagtekening van de beschikking.

Mocht u van plan zijn bezwaar aan te tekenen tegen de vastgestelde WOZ waarde dan is het wel handig om te weten welke waarde reëel is. Het is daarom van belang om bij twijfel altijd het onderliggend taxatieverslag op te vragen bij de gemeente.

Bent u hierna nog steeds van mening dat uw WOZ waarde te hoog is ingeschat dan kan u bezwaar aan tekenen. Dit kan u doen doormiddel van een formele brief met de argumenten waarom u vind dat uw WOZ waarde te hoog is.

Slot:

Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben over de WOZ waarde van uw woning en waar deze allemaal invloed op heeft. Mocht u voor uw nieuwe woning een nieuwe hypotheek nodig hebben, neem dan gerust contact op voor een hypotheekgesprek.Ludwig Financieel Advies