Geen regenton? Hogere verzekeringspremie

Verzekerden in gemeenten die weinig doen tegen wateroverlast kunnen in de toekomst een hogere verzekeringspremie verwachten. En dan niet alleen voor opstal en inboedel, maar ook voor de auto.

Verzekeraars zien het aantal schademeldingen als gevolg van klimaatverandering al toenemen. Het Verbond verwacht dat de komende decennia  extreme (hagel)buien  fors meer schade gaan veroorzaken aan huizen, bedrijven en auto’s.

Opleggen regentonplicht

Huiseigenaren moeten het regenwater dat op hun perceel valt in principe zelf bergen. Bijvoorbeeld in een regenton, een vijver of een kuil in hun tuin.Ludwig Financieel Advies