Heeft Corona invloed op mijn pensioen?

De corona crisis raakt vele bedrijven en daarom zijn er erg veel werktijdsverkortingen om de bedrijven lopende te houden. Door de crisis krijgen wij veel vragen over pensioenen en of de corona crisis hier invloed op heeft. Daarom hebben wij voor u vast gelegd of de corona crisis invloed heeft en zo ja op welke manier dit dan invloed heeft. Aan het einde van deze blog heeft u daarom meer informatie over de invloed van de corona crisis op het pensioen.

Economische recessie

De Nationale ombudsman geeft aan dat er geen directe reden tot paniek is. Zo geeft hij aan dat de corona crisis niet dit jaar leidt tot kortingen op de pensioenen.  Er zal dus echter niet meteen gekort worden op de pensioenen. Dit neemt niet weg dat de grote pensioenfondsen er op dit moment erg slecht voor staan.

Dit moet in de komende jaren echter fors bijtrekken anders zullen vele gepensioneerden volgend jaar een lager pensioen ontvangen. Of dit gaat gebeuren en op welke schaal zal per pensioenfonds ander zijn. Denk daarom goed om uw dekkingsgraad.

Dekkingsgraad

Wat is de dekkingsgraad nou precies en waarom moet u hier zo op verdacht zijn.  De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de waarde van het vermogen van het pensioenfonds en de waarde van pensioen verplichtingen. Je moet dit op de volgende manier zien. Wanneer de dekkingsgraad van het pensioenfonds 100% dan heeft het pensioenfonds precies genoeg vermogen om nu aan zijn pensioen verplichtingen en tevens heeft deze genoeg vermogen om dit in de toekomst te voldoen. Mocht de dekkingsgraad minder zijn dan de 100% dan is het vermogen dus te laag.

Invloed Corona

Zoals u misschien weet is dat er veel vermogen van de pensioenfondsen belegd word. Door de pandemie zijn de beurzen echter een stuk gedaald. Dit zorgt er dus voor dat de dekkingsgraad onder de 100% zitten.

Er is echter geen reden voor directe paniek. Omdat de pensioenfondsen het vermogen beleggen zijn er over het hele jaar schommelingen in de dekkingsgraad. Wanneer de dekkingsgraad over het hele jaar gemiddeld onder de 94% zit dan moet er volgens de huidige regels worden gekort op de pensioenen.

Het is dus niet eerder mogelijk om de balans op te maken dan per 31 december 2020. De vooruitzichten zien er in ieder geval niet zo best uit  (bij de meeste pensioenfondsen). Check daarom altijd even hoe uw pensioenfonds er voor staat.

Werktijdverkorting

Wanneer u werktijdsvergoeding aan vraagt bij uw werkgever in verband met het corona virus dan blijft uw pensioenopbouw hetzelfde. Dit is zo omdat de werkgever in de meeste gevallen uw loon volledig uitbetaald, hij krijgt voor een deel van dit loon een tijdelijke WW uitkering van het UWV.

Deze noodmaatregel is in het leven geroepen om er voor t zorgen dat werkgevers de lonen kunnen doorbetalen. Omdat u dus gewoon doorbetaald verandert er dus ook helemaal niks aan uw pensioenopbouw.

Wat gebeurt er als mijn werkgever stopt met het betalen van de pensioenpremie?

Volgens het ABP hoeft u hier ook niet direct zorgen om te maken. Zij geven namelijk aan dat dit dan voorlopig geen gevolgen heeft voor uw pensioenopbouw. Zolang u in dienst blijft bij uw werkgever gaat de pensioenopbouw gewoon door.

Mocht u echter ontslagen worden als gevolg van financiële problemen dan verandert er wel iets in de pensioenopbouw.  Mocht u een werkloosheid- of een ontslaguitkering krijgen dan wordt hierdoor de pensioenopbouw anders.

Slot

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben over de wijzigingen binnen het pensioen en we hopen dat u nu meer duidelijkheid heeft over uw huidige situatie.

Mocht u er niet uitkomen of meer informatie willen over uw pensioen. Dan kan u altijd contact opnemen met een van onze medewerkers via het contactformulier Ludwig Financieel AdviesLudwig Financieel Advies