Het belang van goede verzekeringen tijdens de corona

Door het huidige coronavirus moet de hele wereld zich aanpassen en zijn festivals en feesten niet meer verantwoord. Het Coronavirus heeft zich binnen een relatief korte tijd over de gehele wereld verspreid. Ondanks dat deze regels tegenwoordig weer wat versoepeld worden, is het toch erg belangrijk om goed verzekerd te zijn in deze periode. Sommige virologen gaan namelijk uit van een 2e golf wat ervoor zorgt dat de economie nogmaals een klap gaat krijgen. Het is in deze periode dus erg belangrijk om goed verzekerd te zijn, misschien wel belangrijker dan ooit. Deze verzekeringen kunnen namelijk een gedeelte van het financiële verlies dat mensen lijden compenseren. In deze blog legt Ludwigfinancieeladvies verder uit wat het belang is van een goede verzekering in deze rare tijden.

Belangrijke verzekeringen bij ziekte of werkloosheid

Door deze crisis zijn er erg veel banen geschrapt. Neem nou bijvoorbeeld het grote Nederlandse bedrijf KLM. Deze schrapt ongeveer 5000 voltijdsbanen en voor 1500 mensen kan dit uitlopen tot een gedwongen ontslag. Dit kan een grote financiële klap zijn als u de enige kostwinner bent in uw gezin. Het vinden van een nieuwe baan is in deze tijd ook erg moeilijk. U zal daarom snel terecht komen in de WW.

Bij kleine klachten wordt er u nog steeds geadviseerd om thuis te blijven. Er bestaat echter ook een mogelijkheid dat u naar huis wordt gestuurd omdat er te weinig werk is. Als u in loondienst bent, zullen de gevolgen hiervan voor u meevallen. U krijgt meestal gewoon betaald via uw werk of uw baas vraagt een compensatie voor de loonkosten aan bij de overheid.

Eigen bedrijf

Wanneer u echter eigenaar bent van een bedrijf kan dit een stuk lastiger zijn. Het maakt in dit geval niet uit welke vorm van bedrijf u bent. Als uw werk namelijk weg valt dan zijn al uw inkomsten weg. Daarom dus ook de vraag of er een mogelijkheid is om je hier tegen te verzekeren. We gaan hierna verder in welke branches allemaal een verzekeringsmogelijkheid hebben die tegen deze financiële klapper dekking bieden.

Evenementen

Deze branche is misschien wel het hardste geraakt van alle branches in Nederland. Vanaf het begin van de corona crisis is er namelijk hevig geschrapt in de evenementen. Sommige evenementen hebben hier op ingespeeld door een online versie hiervan aan te bieden. De meeste van de evenementen konden echter helemaal niet doorgaan in verband met maatregelen van het ministerie van volksgezondheid.

Voor de organisatoren van deze evenementen was en is dit een moeilijke tijd. In sommige van deze evenementen zitten soms weken, of zelfs maanden voorbereiding. Wanneer deze dus worden afgelast gaat er een hele bult werk verloren. Dit is niet het enige wat verloren gaat bij het aflasten van deze evenementen. Er is bij de organisatie namelijk veel geld gemoeid. Deze bedragen lopen van enkele tienduizenden euro’s naar zelfs honderdduizenden euro’s voor de grote evenementen. Deze bedragen gaan dus in een keer verloren en daarom is het risico om in een klap failliet te gaan erg groot.

Het is echter mogelijk om je hier tegen te verzekeren. De verzekeringsmaatschappijen hebben namelijk een evenementenverzekering in het leven geroepen om deze grote financiële klap op te vangen. Aan het afsluiten van deze verzekering zijn echter wel een aantal voorwaarden verbonden.

Zo is het net zoals bij alle andere verzekeringen niet mogelijk om een verzekering af te sluiten als het al bekend is dat de verzekerde situatie zich voordoet. Het is echter ook niet mogelijk om zelf te beslissen of het evenement niet doorgaat. De verzekering keert alleen uit als het besluit is genomen door een overheidsinstantie. Dit kan bijvoorbeeld de burgemeester of het ministerie van volksgezondheid zijn.

Verzuim

Door de corona crisis kampen veel organisaties,bedrijven en ondernemingen met een hoog ziekte verzuim. Door specialisten word nog steeds aangeraden om thuis te blijven bij lichte klachten. Voor mensen die op kantoor werken is dit misschien niet een al te groot probleem, voor beroepen die niet vanuit huis kunnen worden uitgevoerd is dit natuurlijk een ander verhaal. Denk bijvoorbeeld eens aan bouwvakkers of mensen uit de zorg. Als deze thuis komen te zitten lift het werk stil.

Als een bedrijf te maken krijgt met veel ziek personeel en hierdoor voor hoge kosten komt te staan, kan dit gedekt worden door de verzuimverzekering.  Door deze verzekering krijgt de werkgever een vergoeding voor de schade die is opgelopen door het verzuim van de werknemers.

Aan deze verzekering zit echter wel een strenge eis verbonden. De verzuimverzekering keert namelijk alleen uit als het gaat om serieuze klachten van de werknemer. Bij een loopneus, lichte hoofdpijn of preventieve quarantaine keert de verzekering niet uit. Er is dus alleen recht op uitkering bij serieuze klachten zoals koorts en overgeven.

Slot

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben over de verzekeringen die het belangrijkste zijn in de corona crisis voor de economie. Mocht u vragen hebben over uw eigen verzekeringen of een nieuwe verzekering willen afsluiten neem dan gerust contact met ons op.Ludwig Financieel Advies