Hypotheek voor zzp’ers

U wilt graag een hypotheek aanvragen maar u bent een zzp’er. Waar wordt dan op gelet bij de bank en welke gegevens moeten er worden aangetoond? Het is ten eerste erg belangrijk dat je de juiste gegevens bij de bank neerlegt. De bank beoordeeld op een heel aantal zaken die allemaal in orde moeten zijn om een hypotheek af te sluiten voor een zzp’er. De bank kan hier en daar zelfs meedenken met je hypotheekwensen , zelfs als je nog geen 3 jaar zelfstandig ondernemer. In deze blog gaan we dieper in op de zaken waarop de bank let.

Beoordelingscriteria van de bank:

Zoals hierboven beschreven heeft de bank een lijstje waarop wordt gelet bij het afsluiten van een hypotheek. De banken letten op de volgende punten bij het afsluiten van hypotheken voor zzp’ers.

  • Hoe ziet de toekomst er uit in de branche waarin u actief bent?wat is de verwachting in de branche waarin je actief bent?
  • Solvabiliteit en liquiditeit
  • Hoe zit het met toekomstige opdrachten?
  • Zijn er eventueel mogelijkheden om weer in loondienst aan de slag te gaan?
  • Hoe is je achtergrond?

hieronder werken we een aantal van deze punten uit zodat u hier meer over te weten komt en zodat u deze kan uitwerken voor u zelf.

Solvabiliteit en liquiditeit:

Dit is het eerste punt waar de banken naar kijken bij het afsluiten van hypotheek. Liquiditeit geeft aan in hoeverre je aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen. In de liquiditeit wordt onderscheid gemaakt tussen statische en dynamische liquiditeit. statische liquiditeit geeft aan of je aan jouw betalingsverplichtingen kan voldoen met activa die op korte termijn beschikbaar zijn. Dynamische liquiditeit geeft de verhouding tussen de inkomsten en uitgaven in een bepaalde periode verlopen.

De solvabiliteit laat zien in hoeverre jij aan je verplichtingen kan voldoen als je bijvoorbeeld stopt met je onderneming of failliet raakt.  In de lange termijn gaat het er dan over of je afhankelijk bent van schuldeisers of vreemd vermogen.  Solvabiliteit komt dus eigenlijk neer op de verhouding tussen vreemd vermogen en eigen vermogen. Hoe hoger de solvabiliteit hoe des te positiever de bank is over het aangaan van een hypotheek.

Prognose

het is ernaast nog erg belangrijk dat je via je accountant of je boekhouder een positieve prognose over de toekomst terug krijgt . Deze prognose wordt door de meeste banken als maatstaaf gebruikt, er zijn echter ook banken die de prognose als maximum gebruiken. Deze prognose dien je te verstrekken aan je hypotheekverstrekker. Het is verder natuurlijk ook logisch dat je aan de eisen moet voldoen waar iedere andere huizenkoper mee te maken krijgt.

Kortom het is per bank verschillend welke maat staaf gehanteerd word en hoe er precies naar gekeken wordt. Vraag daarom een hypotheek gesprek aan bij Ludwig financieel advies. Wij helpen u graag uitzoeken welke maat staven gehanteerd worden.

Zzp inkomen berekenen door de bank

De banken nemen over het algemeen altijd een gemiddelde van de afgelopen 3 jaar. de manier waarop ze dit gemiddelde vastleggen verschild echter per bank. Verder maken de banken altijd gebruik van de brutowinst en gebruiken deze als het ware als basis. Zo zijn er banken die het 3e jaar veel zwaarder tellen dan de eerste 2 jaar.

Wij zouden u graag helpen bij de keuze voor de best passende hypotheek. Bent u hierin geïnteresseerd dan kan u contact met ons opnemen via onze contactpagina Ludwig financieel advies.

Slot:

We zijn al weer aan het einde gekomen van deze blog over hypotheken en hoe dit in verband staat met het zijn van een zzp’er. Het is verder erg belangrijk dat je je goed laat adviseren tijdens het aangaan van een hypotheek. Neem daarom voor een hypotheek gerust contact met ons op.Ludwig Financieel Advies