Hypotheken en pensioen

Vroeger gingen hypotheken en pensioenen niet goed samen. Tegenwoordig is dit vaak wel het geval. Maar wat is er dan veranderd en is het mogelijk om net voor of tijdens het pensioen een hypotheek af te sluiten? In deze blog gaan we dieper in op de verhouding tussen hypotheken en het pensioen.

Maximale hypotheek bij AOW

bij het afsluiten van een hypotheek is het inkomen een erg belangrijk onderdeel. Wanneer u met pensioen bent gegaan zijn er 3 soorten inkomen waar de bank naar gaat kijken bij het afsluiten van een hypotheek. De bank kijkt naar:

  • Het werkgeverspensioen dat uit gewerkte arbeidsjaren voortkomt
  • De AOW
  • Zelf getroffen voorzieningen zoals inkomsten uit eigen vermogen of levensverzekeringen

De AOW is zoals u misschien weet niet echt een inkomstenbron maar meer een voorziening. Deze wordt echter toch meegenomen door de banken als inkomstenbron. Het is voor de banken echter wel zo dat de banken deze pas meenemen wanneer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt is.

 Boven de 50 en een hypotheek afsluiten

U hebt bijna de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, maar u wil wel een nieuwe hypotheek afsluiten. Is dit mogelijk of zit u dan te dicht bij de pensioengerechtigde leeftijd? En waar wordt naar gekeken bij het aangaan van de hypotheek.  Bij iemand die nog niet met pensioen gaat maar binnenkort wel de pensioengerechtigde leeftijd bereikt wordt alvast gekeken naar het verwachte pensioeninkomen. De banken willen namelijk er zeker van zijn dat ze ook geld ontvangen nadat de pensioengerechtigde leeftijd bereikt is.

De meeste banken vragen daarom vanaf een leeftijd van 55 jaar ook om aan te tonen wat de toekomstige pensioeninkomsten zijn.  Daarom moet bijvoorbeeld aantoonbaar zijn dat je de 50 jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd in Nederland gewoond en of gewerkt hebt. Voor elk jaar dat dit het geval is wordt er 2% AOW pensioen geteld.

Overlijdensrisicoverzekering

Een hypotheek moet in 9 van de 10 gevallen in 30 jaar afgelost worden. Des te ouder je wordt des te groter de kans dat je binnen deze termijn overlijdt. De bank probeert dit risico zo klein mogelijk te maken en verplicht het daarom om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten voor minimaal 15 jaar.  Wanneer je binnen deze termijn komt te overlijden keert de verzekering een bedrag uit waarmee de nabestaanden de hypotheek aflossen en/of in de woning blijven wonen.

Wanneer u nog geen overlijdensrisicoverzekering heeft afgesloten is dat verplicht bij een hypotheekbedrag die meestal boven 80% van je woningwaarde zit.

Hypotheekrenteaftrek bij pensioen

Sinds 2001 geldt de hypotheekrenteaftrek voor 30 jaar. Dit houdt in dat als je de hypotheek na die 30 jaar nog niet is afgelost de woonlasten aanzienlijk stijgen. Bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek wordt deze termijn alleen verlengd bij verhoging van een hypotheeksom.

Wanneer u een hypotheek voor 2001 heeft afgesloten dan geldt de 30 jaar vanaf dat moment.  Je kan dus tot 2031 gebruikmaken van de hypotheekrenteaftrek. Wel gelden er vanaf de pensioengerechtigde leeftijd een paar zaken omtrent heffingskortingen en belastingtarieven. De belastingtarieven zijn in box 1 bijvoorbeeld anders dan bij hypotheken na 2001. Dit heeft weer invloed op de hypotheekrenteaftrek. Wanneer je namelijk een lager percentage aan inkomsten betaalt ontvang je een lager percentage terug over je hypotheekrente.

Slot:

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben over de verhouding tussen hypotheken en het pensioen. Mocht u toch nog meer advies over een hypotheek nodig hebben kan u bij ons een hypotheekgesprek aanvragen. U kan contact met ons opnemen via onze contactpagina Ludwig Financieel Advies.Ludwig Financieel Advies