Ondernemen en verzekeringen? (1)

In deze hectische tijd is ondernemen misschien niet het eerste idee wat in je opkomt. Door de corona zijn de risico’s voor startende ondernemers veel groter dan in een stabiele tijd. Dit neemt niet weg dat er wel degelijk kansen liggen voor ondernemers. Misschien heeft u wel een geniaal idee om het land te helpen tijdens de corona crisis. Maar heeft een startende ondernemer eigenlijk ook verzekeringen nodig en zo ja welke verzekeringen zijn dan belangrijk voor starters? Aan het einde van deze blog weet u precies welke verzekeringen aangeraden worden aan startende ondernemers.

Inventariseren:

Voordat we gaan kijken naar de verzekeringen die aangeraden worden aan starters is het eerst belangrijk om te weten dat deze natuurlijk per onderneming verschillend zijn. Het is dus van belang dat u eerst goed gaat inventariseren en aan de hand hiervan bepaald welke verzekeringen voor u  relevant zijn.

Mocht u er niet uitkomen dan kan u altijd een gesprek met ons aangaan over de verschillende verzekeringen om te kijken of deze voor u relevant zijn. U kan contact met ons opnemen via de contactpagina Ludwig Financieel Advies.

Nu u goed gekeken heeft welke verzekeringen u kan gebruiken zullen we per verzekering het een en ander uitleggen. We geven tevens een aantal voorbeeldberoepen die bij de verschillende verzekeringen horen (Als uw beroep niet genoemd is dan betekent dit niet dat dit voor u niet relevant kan zijn).

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering:

Deze verzekering dekt de schade die jij aanricht bij anderen. Dit komt overeen met de particuliere aansprakelijkheidsverzekering het is echter belangrijk om te weten dat de aansprakelijkheid van je bedrijf niet onder je privé aansprakelijkheidsverzekering valt.

Deze verzekering is naar onze mening een echte must. Mocht er tijdens een adviesgesprek bijvoorbeeld een kopje koffie over de laptop van uw klant vallen dan bent u hier voor verzekerd. Wanneer u dit namelijk niet bent is de kans groot dat u uit eigen zak een nieuwe laptop moet betalen voor de klant.  De verzekering is niet alleen belangrijk voor materiële schade maar ook voor persoonsschade. Komt een klant te struikelen in uw pand is dit bijvoorbeeld ook gedekt.

Rechtsbijstandverzekering:

Het zal niet de eerste keer zijn dat een ondernemer te maken krijgt met een juridisch conflict. Voor de kosten die nodig zijn om u professioneel juridisch te ondersteunen is de rechtsbijstandsverzekering in het leven geroepen.  Onder deze professionele hulp verstaan we de kosten voor advocaatskosten, juridisch advies en proces- en gerechtskosten.

De conflicten die het meest voorkomen hebben te maken met niet betaalde rekeningen of achterstallige betalingen. Het is echter wel van belang dat u goed kijkt of dit ook is opgenomen in uw rechtsbijstandverzekering. Dit wordt de incassobijstand genoemd en is meestal een aanvullende optie in de rechtsbijstandverzekering.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering is niet voor elke ondernemer van toepassing.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt aansprakelijkheid door beroepsfouten. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan beroepsgroepen zoals architecten die door gemaakte fouten een gebouw kan laten instorten. Dit geldt ook voor andere beroep die door verkeerd advies vermogensschade veroorzaken.

Mocht u in een van deze beroepen vallen die door fouten vermogensschade kan oplopen. Dan is deze verzekering een echte aanrader en wordt meestal zelfs als vereiste gesteld door opdrachtgevers. De hoogte van de premie is afhankelijk van het beroep dat je uitoefent en de grootte van het bedrijf.

Let op: voor het aangaan van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is het belangrijk dat je goede algemene voorwaarden hebt opgesteld.

Opstal-, goederen- en inventarisverzekering

Wanneer u in het bezit bent van een bedrijfspand zijn deze verzekeringen erg van belang. Zo biedt de opstalverzekering dekking tegen schade aan het bedrijfspand. De inventarisverzekering biedt dekking tegen schade aan middelen die worden gebruikt om taken uit te voeren, zoals gereedschappen,machines, computers en elektronica.  De inventarisatieverzekering biedt echter geen dekking tegen handelswaar. Voor de verzekering van handelswaar is de goederenverzekering in het leven geroepen deze verzekerd handelswaar in het bedrijfspand maar ook die buiten het bedrijfspand op eigen terrein staan.

Slot

U bent nu een stuk wijzer over de verschillende verzekeringen die bij het ondernemen komen kijken. Dit zijn echter alleen de verzekeringen die u kunt afsluiten voor het bedrijf.  Het is als ondernemer ook belangrijk om jezelf te verzekeren en niet alleen maar materiële dingen. Hierover vind u meer in deel 2 van deze blog.

Mocht u nou niet precies weten wat u het beste kan afsluiten of heeft u moeite met het kiezen van het juiste pakket?  Wij staan dagelijks van 9-4 voor u klaar om uw vragen te beantwoorden of om een advies gesprek in te plannen.Ludwig Financieel Advies