Aansprakelijkheidsverzekering

Let op dit zijn standaard voorbeelden. Kijk in uw polisvoorwaarden voor exacte informatie over de dekking op uw polis.

WA 

Schade door eigen woning

Oppassen of logeren

Schade aan een vakantieverblijf

Schade tijdens een vriendendienst

Schade door een huisdier

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die zaak- en lestselschade vergoedt die u aanricht bij anderen. De aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel de AVP genoemd wat staat voor aansprakelijkheidsverzekering particulieren. U kan bijvoorbeeld aanspraak make op de AVP als u per ongeluk iemand laat struikelen en deze zijn been breekt. Tevens is er dekking op de AVP als u per ongeluk een tablet van een andere persoon laat vallen. De aansprakelijkheidsverzekering is geen verplichte verzekering maar deze wordt door ons wel sterk aangeraden.

Waarom zou u kiezen voor een aansprakelijkheidsverzekering

Wanneer u schade veroorzaakt dan bent u volgens de wet aansprakelijk voor deze schade. Het is dus u verantwoordelijkheid om de schade te herstellen. De kosten van deze schade kunnen soms erg hoog lopen. Dit is natuurlijk situatie afhankelijk, wanneer u een vaas om stoot dan is het schadebedrag relatief klein. Bij het aanbrengen van letsel zijn de schadebedragen echter erg hoog. Wanneer deze bedragen zo hoog zijn kan u deze misschien niet betalen. Om dit te voorkomen is de aansprakelijkheidsverzekering in het leven geroepen. Deze vergoedt de schade (gedeeltelijk) en hierdoor voorkomt u deze situatie.

Wat klanten over onze service zeggen

Top klantenservice!

Stijn
2020, Holthone

Hoe werkt een aansprakelijksheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekeraar gaat voor u beoordelen of u wettelijk aansprakelijk kunt worden gehouden voor de aangerichte schade. U bent alleen wettelijk aansprakelijk wanneer u aantoonbaar verwijtbaar gehandeld heeft. U kan hierbij denken aan het volgende voorbeeld.

Een vriend of een ander betrokken persoon heeft zijn of haar bril op een bank gelegd. Wanneer u hier op gaat zitten bent u hiervoor niet wettelijk aansprakelijk. Het is namelijk niet te verwachten dat iemand zijn of haar bril op een stoel neerlegt. Daar hoort de bril namelijk niet te liggen.

Voor andere situaties waar u wel wettelijk aansprakelijk kan worden gesteld wordt door de verzekering een expert ingeschakeld. U kan hierbij bijvoorbeeld denken aan het omstoten van een kunstwerk. Wanneer de expert deze schade heeft beoordeeld zal de verzekeraar diegene die schade heeft geleden volledig schadeloos stellen namens u.

Wat word er allemaal gedekt op een aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt schade die u of een andere meeverzekerde veroorzaakt aan personen en zaken. U moet hier echter wel wettelijk aansprakelijk voor zijn. Wanneer u een aansprakelijkheidsverzekering heeft bent u niet de enige persoon die gedekt is. De volgende personen zijn tevens gedekt op uw polis:

  • Uw gezin, inclusief inwonende ouders, personeel en logés
  • Minderjarige kinderen, ook al wonen deze niet meer thuis
  • Meerderjarige kinderen als ze thuiswonend zijn, of voor studie uitwonend zijn
  • Uw roerende- en onroerende zaken

Veelgestelde vragen

Valt mijn aansprakelijkheid als ZZP'er ook onder de AVP

Het is ten eerste als ZZP’er erg verstandig om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Dit is zo verstandig omdat u als ZZP’er vaak in een situatie terecht komt waarin u schade kan aanrichten aan omstanders. Deze schades zijn echter niet gedekt onder de AVP. Hiervoor is een aparte verzekering in het leven geroepen namelijk de Aansprakelijkheidsverzekering ZZP.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht

Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht in Nederland. Het word u echter wel erg aangeraden om deze verzekering af te sluiten. De bedragen bij aansprakelijkheid kunnen namelijk hoog oplopen. Om financiële gevolgen te overzien is deze verzekering dus zeker een aanrader.

Tot welke leeftijd zijn mijn kinderen meeverzekerd op mijn AVP

Met een gezinsdekking zijn de kinderen meeverzekerd op uw aansprakelijkheidsverzekering. Er zijn echter wel wat voorwaarden verbonden aan deze dekking. Zo zijn kinderen meestal gedekt tot hun 23e of 27e levensjaar. De kinderen moeten dan wel thuiswonend of uitwonende studenten zijn. Mocht u kind besluiten te trouwen dan moet deze zijn eigen aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Voor een overzicht van uw dekking raden wij u aan om de polisvoorwaarden door te lezen.

Wat is het verschil tussen een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering

Er bestaan nogal wat vragen over de termen aansprakelijkheidsverzekering en de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Deze worden namelijk vaak door elkaar gebruikt terwijl de termen toch 2 verschillende verzekeringen zijn. Hieronder zullen we weergeven wat beide begrippen betekenen zodat het voor eens en altijd duidelijk is.

Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering: Dit is de basisdekking op een voertuig. Hiermee bent u verzekerd tegen schade die u toebrengt aan een ander. Het belangrijkste verschil is dus dat een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering verplicht is en deze over een voertuig gaat.

Aansprakelijkheidsverzekering:  Dit is een niet verplichte verzekering en biedt dekking tegen schade die u aanbrengt aan derden. De premie hiervan is nadrukkelijk lager dan die van de Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Deze bedraagt namelijk een paar euro in de maand.

Kosten van een aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is zeker geen dure verzekering. U heeft vaak voor een paar euro in de maand al dekking. De kosten van de verzekering zijn wel afhankelijk van een aantal factoren, zoals hoogte eigen risico, leeftijd en gezinssamenstelling. Zo is de premie voor een gezin hoger dan voor een alleenstaande zonder kinderen.  Dit komt doordat de verzekeraar kijkt naar de mogelijke risicofactoren. Bij kinderen is het risico op schade groter dan bij volwassenen daarom is deze premie hoger.

Misschien ook interessant voor u

Ludwig Financieel Advies