Rechtsbijstandsverzekering

Wat is een rechtsbijstandverzekering

De rechtsbijstandverzekering is tegenwoordig steeds populairder omdat er steeds meer geschillen voorkomen. Er is bij een rechtsbijstand dekking tegen de kosten van kleine geschillen, juridische hulp, verkeerszaken en andere bemiddeling van deskundigen

De rechtsbijstandverzekering werd vroeger vooral gezien als een overbodige en luxe verzekering. In de huidige praktijk is deze verzekering zacht gezegd erg handig. U kan in het dagelijks leven namelijk in geschil komen met uw werkgever of tijdens een ongeluk in het verkeer. Doormiddel van een rechtsbijstandverzekering hoeft u dit niet zelf op te lossen. U kan dit geschil dan namelijk melden bij uw verzekeraar. De verzekeraar neemt de kwestie voor uw uit handen en neemt waar nodig juridische stappen.

Rechtsbijstand proces

Wanneer u een geschil door geeft aan uw rechtsbijstandsverzekeraar dan zal een jurist van deze rechtsbijstandsverzekeraar in eerste instantie deze zaak behandelen. Mocht de verzekeraar hulp nodig hebben van een externe deskundige of advocaat valt dit tevens onder uw dekking. Zelf als u zelf gedag vaardigt wordt schiet de rechtsbijstandsverzekeraar te hulp. Deze zorgt dan voor bijstand bij een civiele- of strafzaak. Deze verzekering kan u dus erg veel geld schelen wanneer u in een dergelijke zaak terecht komt. De kosten voor een advocaat zijn in de meeste gevallen namelijk vele malen duurder dan de jaarpremie van de rechtsbijstandsverzekeraar.

Wat klanten zeggen over onze service

Top klantenservice!

Stijn
2020, Holthone

Keuzedekkingen rechtsbijstandsverzekering

Net zoals de doorlopende reisverzekering is de rechtsbijstandsverzekering modulair opgebouwd. U krijgt een basisdekking en hier kan u bovenop de volgende dekkingen afsluiten:

Module consument en wonen

Deze module verzekerd u tegen uiteenlopende consumentenzaken, problemen met leverancier van energie, telefoon of internet. De dekkingsvariant is in de meeste gevallen op Europees niveau. Naast de dekking voor u als consument biedt deze vorm ook dekking binnen geschillen omtrent uw woning. U kan hierbij denken aan de koop/verkoop onderhoud of verbouwing van de woning. Tevens zijn geschillen met familie en de buren in meeste gevallen gedekt. Bij een scheiding is dit echter een ander geval aangezien beide meestal op dezelfde polis zijn verzekerd.

Module Vermogen en fiscaal

De module vermogen en fiscaal biedt het hele gezin dekking tegen geschillen in Nederland. U kan hierbij bijvoorbeeld denken aan geschillen met de belastingdienst. Tevens zijn geschillen met uw tweede woning gedekt op deze module. De woning moet dan wel in Nederland of in de Europa gevestigd zijn.

Module verkeer

De module verkeer dekt uw gezin in de meeste gevallen wereldwijd tegen juridische bijstand in bijna alle verkeerssituaties. Dit is dus niet alleen maar het geval wanneer u met de auto deelneemt aan het verkeer maar ook als u fietst of loopt. Wanneer er zich een ongeval voordoet dan kan u dit bij ons melden. Wij zorgen dan dit dat de zaak bij uw  rechtsbijstandsverzekeraar terecht komt die uw volledige zorg uit handen neemt.

Module inkomen

De module inkomen staat u en het hele gezin bij met geschillen omtrent sociale verzekeringsuitkering en onder andere het pensioen. U kan bijvoorbeeld denken aan een gedwongen ontslag of de hoogte van uw uitkering. Deze module bied u dan juridische bijstand in deze situatie.

Veelgestelde vragen

Wat is het familierecht binnen een rechtsbijstandverzekering

Het familierecht heeft invloed op geschillen binnen uw familie of gezin. Binnen het familierecht heeft u ook recht op rechtsbijstand met een geschil binnen uw familie.

Valt een ZZP'er onder de particuliere rechtsbijstandsverzekering

Wanneer u problemen heeft met een leverancier of langdurig wacht op een betaling. Kan u wellicht wel wat rechtsbijstand gebruiken. De ZZP’er valt echter niet onder de particuliere verzekering. U kan hiervoor een aparte ZZP rechtsbijstand verzekering afsluiten

Wellicht ook interessant

Ludwig Financieel Advies