Wanneer ben ik een wanbetaler bij de verzekeringsmaatschappij

Het zal niet de eerste keer zijn dat iemand zijn premie voor de verzekering te laat betaald.  Bij sommige mensen gaat dit zelfs zo ver dat deze de premie niet voor de wettelijk verplichte verzekering betaald wordt. Hier zijn natuurlijk gevolgen aan verbonden. Welke gevolgen hieraan verbonden zijn en wat voor effect dit kan hebben op uw verzekering, leest u in deze blog.

Eerst consequentie

Wanneer de premie niet tijdig wordt betaald aan de verzekeraar, kan deze verzekeraar de dekking binnen de polis opschorten. Dit houdt eigenlijk in dat de verzekering als het ware in pauze gezet word. Bij motorrijtuigverzekeringen wordt de dekking gepauzeerd wanneer deze niet binnen 25 dagen na de eerste aanmaning betaald is.  Deze aanmaning ontvangt u wanneer u de premie 15 dagen na de premievervaldatum nog steeds niet betaald is.

De premievervaldatum is in dit geval de datum waarop de premie door de verzekering geïnd zou moeten worden. Er zitten dus in totaal 40 dagen tussen het moment van opschorten en de premievervaldatum.

De RDW

Het opschorten van de verzekering vind plaats na 40 dagen met terugwerkende kracht. Bij een motorrijtuigverzekering houdt dit dus in dat het kenteken vanaf dat moment wordt afgemeld bij de RDW. Vanaf dit moment heeft u dus de ‘niet verzekerd’ status en is uw auto dus niet verzekerd. De RDW kijkt regelmatig of u aan de wettelijke verzekeringsplicht voldoet.  Wanneer uw kenteken op uw naam staat , is het namelijk verplicht om tenminste een WA verzekering af te sluiten.

De RDW controleert dit door uw kenteken te koppelen aan het verzekeringsregister. Wanneer er in dit systeem geen match optreedt dan wordt u gevraagd om aan te tonen dat uw voertuig toch verzekerd is. Vanaf het moment dat uw verzekering wordt opgeschort door het niet betalen van de verzekeringspremie , bestaat er de kans dat u een fikse boete ontvangt van het RDW.

Opzegging door de maatschappij

Wanneer u de premie kort na de 40 dagen voldoet aan de verzekeringsmaatschappij, zal deze polis 1 werkdag na ontvangst van de premie weer hersteld worden. Mocht u echter 60 dagen na de premievervaldatum nog steeds niet hebben betaald, zal de verzekeringsmaatschappij de vordering uitbesteden aan een incassobureau. Doordat deze door het incassobureau geïnd wordt, zullen er incassokosten over de vordering geïncasseerd worden.

Mocht het incassobureau de kosten ook niet kunnen innen dan zal deze de maatschappij benaderen om de polis stop te laten zetten.  Dit kan voor u echter grote gevolgen hebben tijdens het aanvragen van een nieuwe verzekering. U staat vanaf dit moment namelijk bekend als een wanbetaler. Bij het afsluiten van een nieuwe verzekering is de kans groot dat deze u weigert of accepteert onder speciale voorwaarden.

Slot

Het is dus verstandig om uw premie altijd tijdig te betalen. U bent nu namelijk op de hoogte van de mogelijke consequenties die optreden wanneer u deze premie te laat betaald.  Mocht u nog vragen hebben over dit onderwerp of andere verzekeringsgerelateerde onderwerpen. Neem dan gerust contact op via de Ludwigfinancieeladvies contactpagina.Ludwig Financieel Advies