Wat is er verzekerd bij een natuurramp

Gelukkig hebben wij in Nederland niet vaak te maken met grote natuurrampen. Het is bij een natuurramp voor verzekeraars niet mogelijk om een schuldige aan te wijzen voor de schade. Het risico op een natuurramp is natuurlijk moeilijk in te schatten. In deze blog gaan we dieper in over de dekking die bij mogelijke natuurschade gedekt word.

Natuurgeweld en verzekeringen

Bij extreem natuurgeweld kan je natuurlijk denken aan aardbevingen, verschuivingen of grondverzakkingen. Het risico van een van deze voorvallen is natuurlijk er lastig in te schatten voor een verzekeraar. De natuur is immers onvoorspelbaar.

Dit is de voornaamste reden dat de meeste verzekeraars schade door extreem natuurgeweld niet verzekeren. Kijk voor de zekerheid in uw polisvoorwaarden om te kijken of uw verzekerd bent tegen natuurgeweld.

Natuurgeweld in Nederland

Zoals al eerder beschreven is de kans op extreem natuurgeweld op de korte termijn erg klein. Het grootste risico wat wij in Nederland lopen is het risico op overstroming. Dit is het geval omdat Nederland voor een groot gedeelte onder de zeespiegel ligt.

Tegenwoordig zijn er regelmatig aardbevingen en grondverzakkingen in Groningen. De oorzaak hiervan is echter geen natuurgeweld maar de gaswinning die hier heeft plaatsgevonden. Dit houd dus in dat er een aansprakelijke partij is en u hier de schade dus op kan verhalen.

Toekomstig natuurgeweld in Nederland

Door het veranderende klimaat word de kans op een natuurramp natuurlijk groter. Hier hopen we natuurlijk niet op. Wanneer Nederland echter toch getroffen word door een natuurramp is hier door de Nederlandse staat op in gespeeld.

Hier is op ingespeeld doormiddel van de ”Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen”. deze wet houdt in dat u een (gedeeltelijke) schade vergoedt krijgt, als u slachtoffer bent van natuurgeweld.

Vaak voorkomende dekkingen

Er zijn natuurlijke ook minder extreme vormen te bedenken waarin de natuur schade kan toebrengen. Het bedrag van de schade kan erg hoog oplopen en daarom is de storm dekking in het leven geroepen.

Kijk daarom goed in uw polisvoorwaarden of er ook dekking tegen stormschade is afgesloten. Mocht u aan de hand hiervan over willen stappen van verzekeraar. Neem dan gerust contact met ons op via Ludwig Hypotheken en Verzekeringen contact.

Slot:

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben over de dekkingen bij een natuurramp. Mocht u nog vragen hebben of informatie willen over andere onderwerpen. Neem dan gerust een kijke in de Ludwig Verzekeringen en Hypotheken blogsectie.Ludwig Financieel Advies